Jak skorygować numer faktury

Faktury są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak czasami zdarza się, że popełniamy błędy w numeracji faktur lub w danych nabywcy. Na szczęście istnieją sposoby na skorygowanie tych błędów, aby uniknąć problemów z księgowością i zachować prawidłowy przebieg naszej działalności. W tym artykule omówimy, jak skorygować numer faktury oraz jak postępować w przypadku innych błędów na fakturze.

Jak skorygować błędny numer faktury

Gdy zauważysz, że na wystawionej fakturze pojawił się błędny numer, nie ma powodu do paniki. Możesz to łatwo naprawić, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Sprawdź, czy faktura nie została jeszcze zaksięgowana w księgach. Jeśli tak, skontaktuj się z biurem rachunkowym, aby omówić, jak najlepiej to poprawić.
 2. Jeśli faktura nie została jeszcze zaksięgowana, wystaw nową fakturę z poprawnym numerem. Warto na nowej fakturze jasno zaznaczyć, że jest to korekta poprzedniej faktury.
 3. W opisie faktury lub na samej fakturze umieść informację o błędzie i podaj numer poprzedniej faktury, którą korygujesz.
 4. Zapewnij, że nowa faktura zawiera wszystkie niezbędne dane, takie jak dane nabywcy, datę wystawienia, oraz poprawny numer faktury.

Pamiętaj, że faktura korygująca powinna zawierać również informację o tym, dlaczego dokonujesz korekty. Jest to ważne zarówno dla Ciebie, jak i dla nabywcy.

Jak wystawić duplikat faktury – wzór

Jeśli zdarzy się, że nabywca zgubił fakturę lub potrzebuje duplikatu, warto wiedzieć, jak wystawić duplikat faktury. Oto przykładowy wzór, który możesz wykorzystać:

Numer Faktury [Numer Faktury]
Data Wystawienia [Data Wystawienia]
Dane Nabywcy [Dane Nabywcy]
Opis [Opis]
Kwota [Kwota]

Pamiętaj, aby na duplikacie jasno zaznaczyć, że jest to duplikat faktury i umieścić odpowiednie oznaczenie, np. „Duplikat” lub „Kopia”.

Nota korygująca – kiedy i jak wystawiać

Nota korygująca to dokument, który stosujemy w przypadku konieczności dokonania korekty na fakturze. Kiedy warto wystawić notę korygującą?

 • Gdy popełnimy błąd w danych nabywcy lub wystawienia faktury.
 • Gdy trzeba skorygować kwotę faktury.
 • Jeśli zmienia się termin płatności.

Ważne jest, aby nota korygująca zawierała informacje o błędach, które są poprawiane, oraz nowe, poprawne dane. Warto również umieścić datę wystawienia noty oraz numer faktury, którą korygujemy.

Jak zaksięgować fakturę korygującą

Wprowadzając fakturę korygującą do księgowości, musisz pamiętać o kilku kwestiach:

 1. Zaksięguj fakturę korygującą jako dokument korygujący.
 2. Podaj dokładne informacje o błędach, które są poprawiane.
 3. Odnotuj numer faktury, którą korygujesz.
 4. Ustal, czy faktura korygująca wpływa na podatek VAT.

Jeśli nie jesteś pewien, jak poprawnie zaksięgować fakturę korygującą, skonsultuj się z księgowym lub biurem rachunkowym.

Błędny nabywca na fakturze – jak skorygować

Jeśli na fakturze pojawiły się błędne dane nabywcy, niezwłocznie podjęte działania są kluczowe. Oto, jak skorygować ten rodzaj błędu:

 1. Skontaktuj się z nabywcą i poproś o poprawne dane.
 2. Jeśli faktura nie została jeszcze zaksięgowana, popraw dane nabywcy i wystaw nową fakturę.
 3. Jeśli faktura została zaksięgowana, wystaw notę korygującą, na której popraw dane nabywcy i podaj numer poprzedniej faktury.

Faktura korygująca – jak wystawić i jak księgować

Jeśli konieczne jest wystawienie faktury korygującej, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wystaw fakturę korygującą z oznaczeniem „Faktura korygująca”.
 2. Podaj numer faktury, którą korygujesz.
 3. Opisz dokładnie, jakie błędy są korygowane.
 4. Ustal, czy zmienia się kwota faktury lub termin płatności.
 5. Zaksięguj fakturę korygującą zgodnie z przepisami księgowymi.

Jak wystawić duplikat faktury – wzór

W jaki sposób mogę wystawić duplikat faktury?

Nota korygująca – kiedy wystawiać?

Kiedy warto wystawić notę korygującą na fakturze?

Jak zaksięgować fakturę korygującą?

Jak poprawnie zaksięgować fakturę korygującą?

Błędny nabywca na fakturze – jak skorygować?

Co zrobić, gdy na fakturze pojawiły się błędne dane nabywcy?

Faktura korygująca – jak wystawić i jak księgować?

Jak prawidłowo wystawić i księgować fakturę korygującą?

Zobacz także:

Photo of author

Eliza

Dodaj komentarz