Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę

W dzisiejszych czasach wiele osób znajduje się w sytuacji, w której konieczne jest złożenie wypowiedzenia umowy o pracę. Niezależnie od przyczyn, dla których decydujesz się na taki krok, ważne jest, aby wiedzieć, jak to zrobić zgodnie z przepisami prawa pracy w Polsce. W poniższym artykule omówimy, jak można napisać wypowiedzenie umowy o pracę, od kiedy liczy się okres wypowiedzenia, ile trwa ten okres, ile wynosi okres wypowiedzenia, oraz jak zwolnić się z pracy.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Napisanie wypowiedzenia umowy o pracę wymaga odpowiedniego sformułowania i przestrzegania określonych zasad. Oto kroki, które powinieneś podjąć, aby napisać wypowiedzenie:

 1. Określ swoje dane oraz dane pracodawcy, w tym pełną nazwę firmy, adres oraz NIP.
 2. Wskazuj datę, od której chcesz rozwiązać umowę o pracę. To ważna informacja, ponieważ od tego dnia zaczyna się okres wypowiedzenia.
 3. W jasny i zrozumiały sposób wyraź swoją wolę rozwiązania umowy o pracę.
 4. Podpisz wypowiedzenie swoim własnoręcznym podpisem.

Pamiętaj, że zawsze warto zachować kopię wypowiedzenia dla własnych dokumentacji.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracownika w danej firmie. Zgodnie z Kodeksem Pracy, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni – w okresie próbnym.
 • 1 miesiąc – gdy staż pracy wynosi mniej niż 3 lata.
 • 3 miesiące – gdy staż pracy wynosi co najmniej 3 lata.

Ile trwa okres wypowiedzenia

Długość okresu wypowiedzenia zależy od umowy i rodzaju pracy. W przypadku umowy o pracę na czas określony, okres wypowiedzenia jest równy okresowi trwania umowy, ale nie może być krótszy niż 3 dni. W umowie o pracę na czas nieokreślony okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy, jak zostało to już wspomniane.

Jak zwolnić się z pracy

Jeśli zastanawiasz się, jak zwolnić się z pracy, to ważne jest, aby to zrobić zgodnie z przepisami. Oto kroki, które powinieneś podjąć:

 1. Zgłoś swoją decyzję pracodawcy na piśmie, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o pracę.
 2. Podaj datę, od której chcesz rozwiązać umowę.
 3. Przestrzegaj okresu wypowiedzenia.
 4. Przygotuj się na ewentualne rozmowy z pracodawcą w związku z Twoją decyzją.

Warto zachować profesjonalizm i kulturę podczas całego procesu zwalniania się z pracy.

Faqs

Jak złożyć wypowiedzenie z pracy?

Aby złożyć wypowiedzenie z pracy, należy napisać pisemne oświadczenie, w którym podaje się swoje dane, dane pracodawcy, datę rozwiązania umowy oraz własnoręcznie podpisuje się dokument.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Umowę o pracę można wypowiedzieć, pisząc wypowiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który zależy od rodzaju umowy i stażu pracy.

Ile wynosi okres wypowiedzenia w polsce?

Okres wypowiedzenia w Polsce może wynosić 3 dni (w okresie próbnym), 1 miesiąc (do 3 lat stażu pracy), lub 3 miesiące (powyżej 3 lat stażu pracy).

Zobacz także:

Photo of author

Eliza

Dodaj komentarz